Trong năm 2019 100% Doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các đô thị lớn

phải hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử.

Leave a comment

Tổng đài tư vấn: 028.77762.666