Sau 31/10/2020 doanh nghiệp được sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy nữa hay không?

Leave a comment

Tổng đài tư vấn: 028.77762.666