Khi lập hóa đơn những từ nào

được phép viết tắt và không được ?

Leave a comment

Gọi tư vấn: 028.77759.888