Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

hóa đơn có được không ?

Leave a comment

Tổng đài tư vấn: 028.77762.666