Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

hóa đơn có được không ?

Leave a comment

Gọi tư vấn: 028.77759.888