Đối tượng nào được cấp hóa đơn điện tử

theo lần phát sinh?

Leave a comment

Tổng đài tư vấn: 028.77762.666