Có cần đóng dấu và chữ ký

khi dùng hóa đơn điện tử không ?

Leave a comment

Tổng đài tư vấn: 028.77762.666