Có cần đóng dấu và chữ ký

khi dùng hóa đơn điện tử không ?

Leave a comment

Gọi tư vấn: 028.77759.888