Chữ ký số – Viettel CA

Chữ ký số – Viettel CA

TẠI SAO NÊN DÙNG CHỨNG THƯ SỐ VIETTEL?

Thương hiệu ưu tín: Cam kết đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp

Hạ tầng mạng lớn: Đảm bảo hệ thống lưu trữ an toàn, bảo mật.

Đội ngũ chuyên viên có trình độ cao: Triển khai tích hợp nhanh chóng, hỗ trợ 24/7/365

Call / SMS / Zalo: 0961.529.888

Hồ sơ đăng ký, bao gồm:

Đối với công ty đăng ký lần đầu và đang sử dụng chứ ký số của nhà cung cấp khác:
1. Một photo Giấy ĐKKD( Sao y công chứng hoặc đóng mộc treo công ty).
2. Một photo CMND người đại diện( Sao y công chứng hoặc đóng mộc treo công ty).

Đối với công ty đang sử dụng chữ ký số của Viettel:
1. Một photo Giấy ĐKKD( Sao y công chứng hoặc đóng mộc treo công ty).
2. Một photo CMND người đại diện( Sao y công chứng hoặc đóng mộc treo công ty).
3. Token đang sử dụng.

Tổng đài tư vấn: 028.77762.666