Khi lập hóa đơn những từ nào được phép viết tắt và không được ?

Ngày: Tháng Bảy 25, 2019

With left sidebar

Gọi tư vấn: 028.77759.888