Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký hóa đơn có được không ?

Ngày: Tháng Bảy 12, 2019

With left sidebar

Tổng đài tư vấn: 028.77762.666